Stipendier till unga finska jurister

Stipendier

Den finska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena beviljar ett begränsat antal stipendier i första hand till unga jurister från Finland för deltagande i de nordiska juristmötena. Stipendiet är avsett att täcka mottagarens deltagaravgift och enligt prövning en del av eventuella rese- och/eller övernattningskostnader.

För deltagande i det 42 nordiska juristmöte i Reykjavík den 20–21 augusti 2020 beviljar lokalstyrelsen ett begränsat antal stipendier à 800 euro åt unga finska jurister (födda 1985 eller senare).

 En fritt formulerade ansökan riktad till den finska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena ska sändas till adressen info@nordisktjuristmote.fi senast den 18 mars 2020. Ansökan ska innehålla uppgifter om när du är född och om du tidigare har deltagit i de nordiska juristmötena.

Lokalstyrelsens beslut meddelas personligen till sökanden per e-post.

Den finska lokalstyrelsen för de Nordiska juristmötena