Stipendier till unga finska jurister

Stipendier

Den finska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena beviljar stipendier till unga jurister från Finland för deltagande i de nordiska juristmötena. För deltagande i det 43 nordiska juristmötet i Köpenhamn den 21–23 augusti 2024 beviljar lokalstyrelsen ett begränsat antal stipendier för deltagaravgiften samt resekostnader och boende till ett skäligt belopp.

En fritt formulerad ansökan riktad till den finska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena ska sändas till adressen info@nordisktjuristmote.fi senast den 7 april 2024. Ansökan ska innehålla uppgifter om när du är född och om du tidigare har deltagit i de nordiska juristmötena. Lokalstyrelsens beslut meddelas personligen till sökanden per e-post.

 

Den finska lokalstyrelsen för de Nordiska juristmötena