Stipendier till unga finska jurister

Stipendier

Den finska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena beviljar stipendier till unga jurister från Finland för deltagande i de nordiska juristmötena. För deltagande i det 42 nordiska juristmötet i Reykjavík den 18–19 augusti 2022 beviljar lokalstyrelsen ett begränsat antal stipendier à 800 euro åt unga finska jurister (födda 1987 eller senare).

En fritt formulerad ansökan riktad till den finska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena ska sändas till adressen info@nordisktjuristmote.fi senast den 26 april 2022. Ansökan ska innehålla uppgifter om när du är född och om du tidigare har deltagit i de nordiska juristmötena. Lokalstyrelsens beslut meddelas personligen till sökanden per e-post.

 

Den finska lokalstyrelsen för de Nordiska juristmötena