Organisation

De nordiska juristmötena

I grunden utgör mötena en samverkan mellan fem lokala föreningar eller lokalavdelningar, en i vart och ett av de nordiska länderna. I samband med de nordiska juristmötena väljer lokalavdelningarna en styrelse för tiden fram till det följande juristmötet. Lokalstyrelserna sammanträder till ett gemensamt möte i samband med juristmötena. Representanter för lokalstyrelserna samlas till ett delegerademöte i Stockholm under ledning av den svenska lokalstyrelsen ordförande för att besluta om de ämnen som ska behandlas på nästa juristmöte.

Uppgifter om lokalstyrelserna finns här.

Den finska lokalavdelningen stöds av Stiftelsen för de Nordiska juristmötena, som grundats 1958. Stiftelsens ändamål är att för Finlands del främja och stöda arrangerandet av de nordiska juristmötena och därtill hörande samverkan mellan nordiska jurister.

Den finska lokalstyrelsen för de Nordiska juristmötena