Nästa möte i Reykjavik 2022

Det 42 nordiska juristmötet i Reykjavík den 18–19 augusti 2022

 

Nordiska jurister möts till det 42 nordiska juristmötet den 18–19 augusti 2022 på Island. Det har nu förflutit över 15 år sedan vi senast möttes i Reykjavík. Den finska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena ser fram emot att i augusti möta alla er som deltagit i tidigare möten. Vår förhoppning är att mötesprogrammet lockar även nya deltagare.

Anmälan till mötet sker på mötets webbplats och där finns även information om deltagaravgifter, hotell mm. Flygförbindelserna från Finland till Reykjavík är rätt goda. Vi rekommenderar att du bokar resan i god tid.

Har du anmält dig till mötet 2020 och låtit anmälan stå kvar får du en bekräftelse av kongressbyrån. Om du inte har fått en bekräftelse, vänligen kontakta kongressbyrån Athygli Conferences (thorunn@atconferences.is).

Programmet för det 42 nordiska juristmötet finns nu på mötets webbplats. Följ även mötet på Twitter (@NJM_Rvk), Instagram (@njm_rvk) och Facebook (Nordisk juristmöte 2020). Även denna gång innehåller programmet många aktuella frågor. Bland ämnena kan nämnas

  • ”Föreningsfriheten – dess innehåll och gränser ur ett konstitutionellt perspektiv”,
  • ”Muta i näringsverksamhet eller gåva och sedvanlig gästfrihet? Får jag bjuda dig på lunch?,
  • ”Skyddet av upphovsrätten och rätten till skydd för privatlivet – två oförenliga rättigheter?” och
  • ”Digitaliseringen och rättskälleläran”.

Som ett resultat av förhandlingarna under mötet i Helsingfors 2017 ingår i programmet ett domstolstema, som bl.a. omfattar frågan om de nordiska domstolarnas organisatoriska oavhängighet.

Sedvanligt socialt program har utlovats av de isländska arrangörerna.

 

 

 

 

Den finska lokalstyrelsen för de Nordiska juristmötena