Nästa möte i Köpenhamn 2024

Det 43 nordiska juristmötet i Köpenhamn i augusti 2024

 

Nordiska jurister möts till det 43 nordiska juristmötet i Köpenhamn den 21-23 augusti 2024.

Programmet för det 43 nordiska juristmötet finns nu på mötets hemsida https://nordiskejurister.org/njm2024/. Anmälan till mötet sker på mötets hemsida och där finns även information om deltagaravgifter, hotell mm.

 

 

 

 

 

 

 

Den finska lokalstyrelsen för de Nordiska juristmötena