Nästa möte i Reykjavik 2022

Det 42 nordiska juristmötet i Reykjavík den 18–19 augusti 2022

På grund av Covid-19-pandemin har tidpunkten för det 42 nordiska juristmötet ändrats från 19-20 augusti 2020 till 18-19 augusti 2022. Se mötets webbplats för mera information. 

Nordiska jurister samlas till det 42 nordiska juristmötet den 18 och 19 augusti 2022 på Island. Även denna gång innehåller programmet många aktuella frågor. Bland ämnena kan nämnas

  • ”Föreningsfriheten – dess innehåll och gränser ur ett konstitutionellt perspektiv”,
  • ”Muta i näringsverksamhet eller gåva och sedvanlig gästfrihet? Får jag bjuda dig på lunch?,
  • ”Skyddet av upphovsrätten och rätten till skydd för privatlivet – två oförenliga rättigheter?” och
  • ”Digitaliseringen och rättskälleläran”.

Som ett resultat av förhandlingarna under mötet i Helsingfors 2017 ingår i programmet ett domstolstema, som bl.a. omfattar frågan om de nordiska domstolarnas organisatoriska oavhängighet.

Sedvanligt socialt program har utlovats av de isländska arrangörerna.

Närmare information om program, anmälan till mötet, deltagaravgifter finns på mötets webbplats.

 

 

 

Den finska lokalstyrelsen för de Nordiska juristmötena