Yhteystiedot

Paikallisjohtokunta

Pohjoismaisten lakimieskokousten Suomen paikallisjohtokuntaan, joka toimii seuraavaan, vuonna 2024 pidettävään kokoukseen asti, kuuluvat

 • markkinaoikeustuomari Anne Ekblom-Wörlund (puheenjohtaja)
 • oikeusneuvos Tuomo Antila
 • asianajaja Anders Bygglin
 • lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam
 • professori Suvianna Hakalehto
 • oikeustieteen maisteri Mårten Janson
 • professori Pia Letto-Vanamo
 • toimitusjohtaja Moritz Oker-Blom
 • professori Janne Salminen
 • oikeusneuvos Robert Utter

Paikallisjohtokunnan sihteeri: asianajaja Viktor Saavola


Yhteystiedot

Sihteeri
Puhelin: +358 40 836 0803
Sähköposti: info@nordisktjuristmote.fi

Tietosuojaseloste

Pohjoismaisten lakimieskokousten säätiö - Stiftelsen för de Nordiska juristmötena on rekisterinpitäjä tässä tietosuojaselosteessa kuvatussa henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötietojen suojaaminen on meille tärkeää, ja käsittelemme henkilötietoja voimassaolevan tietosuojasääntelyn mukaisesti. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa siitä, mitä henkilötietoja keräämme, kuinka tiedot käsitellään sekä niistä oikeuksista, joita sinulla on.

Kenen tietoja keräämme ja mitä varten?

Keräämme pohjoismaisten lakimieskokousten Suomen paikallisosaston jäsenten ja sidosryhmien henkilötietoja, jotta voimme järjestää toimintaamme ja viestiä siitä, sekä auttaa muita paikallisosastoja Pohjoismaisten lakimieskokousten järjestämisessä ja niiden markkinoinnissa. Tietoja käytetään, säilytetään ja tallennetaan muun muassa seuraavia tarkoituksia varten:

 • Pohjoismaisia lakimieskokouksia koskevan viestinnän toteuttamiseksi;
 • Suomen paikallisjohtokunnan tapahtumien järjestämistä varten;
 • Apurahahakemusten käsittelemiseksi ja apurahojen myöntämiseksi; sekä
 • Muu toimintaamme liittyvän viestinnän toteuttamiseksi, esimerkiksi kun otat meihin yhteyttä sähköpostitse.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on paikallisjohtokunnan oikeutettu etu järjestää toimintaa, tiedottaa omasta toiminnastaan ja muutoin edistää ja tukea Pohjoismaisten lakimieskokousten järjestämistä ja siihen liittyvää yhteistoimintaa pohjoismaisten lakimiesten kesken.

Mitä henkilötietoja keräämme?

Tietoja kerätään suoraan sinulta, joko manuaalisesti tai verkkoympäristössä, esimerkiksi tapahtumien tai yhteydenoton yhteydessä.

Keräämämme henkilötiedot voivat sisältää esimerkiksi nimesi, tittelisi ja yhteystietosi (osoite, puhelinnumero, faksi ja sähköpostiosoite).

Kun hallinnoimme nuorille juristeille suunnattuja apurahoja ja käsittelemme apurahahakemuksia, keräämme myös syntymäaikasi sekä koulutus- ja muita taustatietoja, joita itse vapaaehtoisesti kirjaat apurahahakemukseen. Myönnettyjen apurahojen yhteydessä käsittelemme myös tilitietosi.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla on:

 • oikeus saada pääsy niihin itseäsi koskeviin meidän rekisterissä oleviin tietoihin, joita käsittelemme, sekä oikeus saada tietoa tietojen käsittelytavasta;
 • oikeus pyytää itseäsi koskeva virheellinen henkilötieto oikaistavaksi tai täydennettäväksi tällaisen tiedon ollessa virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut. Huolehdimme edellä kuvatuista toimenpiteistä myös oma-aloitteisesti;
 • oikeus saada määrätyt henkilötietosi poistetuksi (ellei meillä ole lakisääteistä perustetta tai velvoitetta henkilötietojen säilyttämiselle) ja määrätyissä tilanteissa oikeus pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan;
 • oikeus vastustaa tietojen käsittelyä. Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu meidän oikeutettuun etuun, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää etusi, tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
 • oikeus siirtää tiedot toiseen järjestelmään. Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle; sekä
 • oikeus kieltää suoramarkkinointi. Voimme käyttää henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin, kun tiedotamme Pohjoismaisista lakimieskokouksista. Sinulla on aina oikeus kieltää markkinointi, jos et jatkossa halua vastaanottaa markkinointiviestintää.

Toteuttaaksesi edellä mainitut oikeutesi, ota yhteyttä osoitteeseen info@nordisktjuristmote.fi.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (tietosuoja@om.fi, 029 56 16670, www.tietosuoja.fi), mikäli katsot meidän poikenneen soveltuvan tietosuojalainsäädännön asettamista vaatimuksista.

Tietojen suojauksen perusteet ja käsittelyajat

Olemme huolehtineet asianmukaisista teknisistä ja organisatorista toimista varmistaaksemme henkilötietojesi turvallisen käsittelyn. Vain sellaisilla henkilöillä on pääsy henkilötietoihin, joilla on tarve saada pääsy tietoihin. Tietojenkäsittelyohjelmat ja -laitteisto ovat suojattu salasanoilla.

Säilytämme kerättyjä henkilötietoja ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin tiedot on kerätty. Poistamme ilman aiheetonta viivytystä henkilötiedot, joiden säilyttämiselle ei ole enää perustetta.

Henkilötietojen luovutus ja siirto

Emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille ilman lakisääteistä velvoitetta tai tarvetta mahdollistaa palveluiden tarjoaminen.

Käsittelemme henkilötietojasi pääsääntöisesti palvelimilla, jotka sijaitsevat EU/ETA-alueella. Saatamme siirtää henkilötietojasi EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Kohdemaan tietosuojan taso voi olla matalampi kuin ETA-alueella, missä tapauksessa huolehdimme yhdessä kolmansien osapuolten kanssa riittävien tietosuoja-asetuksen mukaisten toimien toteuttamisesta varmistaaksemme, että henkilötietojasi käsitellään turvallisesti. 

Mahdollistaaksemme palveluiden tarjoamisen voimme hyödyntää kolmansien osapuolien tarjoamia teknisiä, kaupallisia tai toiminnallisia tietojenkäsittelypalveluita. Jotta käsittelijät voivat tarjota meille palveluita, henkilötietojasi voidaan siirtää kolmansille osapuolille ja he voivat käsitellä niitä meidän lukuumme.

Evästeet

Hyödynnämme verkkosivuillamme evästeitä (pieniä laitteeseen sijoitettuja tekstitiedostoja). Evästeiden käyttö mahdollistaa esimerkiksi usein sivuilla vierailevien kävijöiden tunnistamisen ja siten yksilöidymmän käyttökokemuksen tarjoamisen. 

Käytämme evästeitä ainoastaan siinä laajuudessa, kuin olet antanut suostumuksesi niiden käytölle sivuston evästetyökalun kautta. Evästetyökalun kautta voit muokata valintasi myöhemmässä vaiheessa ja estää muiden kuin välttämättömien evästeiden käytön. Voit halutessasi estää evästeiden käytön myös useimmissa selaimissa. Huomioithan kuitenkin evästeiden olevan tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen, palveluiden ja toimintojen asianmukaiselle toiminnalle.

Ota yhteyttä

Otathan yhteyttä osoitteeseen info@nordisktjuristmote.fi, mikäli sinulle herää kysyttävää tietosuojaselosteemme liittyen.

Päivitetty viimeksi 18.8.2021.

Pohjoismaisten lakimieskokousten Suomen paikallisjohtokunta