Kontakt

Lokastyrelsen

Den finska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena fram till nästa möte 2020 består av:

Marknadsrättsdomare Anne Ekblom-Wörlund (ordförande)
Justitierådet Tuomo Antila
Advokat Anders Bygglin
Lagstiftningsrådet Janina Groop-Bondestam
Biträdande professor Suvianna Hakalehto
Juris magister Mårten Janson
Professor Pia Letto-Vanamo
Vicehäradshövding Anna-Karin Mickwitz
Justitierådet Anne E. Niemi
Professor Janne Salminen

 

Styrelsens sekreterare: Legal Counsel Åsa Henriksson
Styrelsens biträdande sekreterare: Biträdande jurist Helena Gunst
Skattmästare: Verkställande direktör Moritz Oker-Blom


Kontaktinformation

 

Styrelsens sekreterare
telefon: +46 730 47 1054
e-post: info@nordisktjuristmote.fi

Dataskyddspolicy

xx

Den finska lokalstyrelsen för de Nordiska juristmötena