41. pohjoismainen lakimieskokous Helsingissä 2017

41. pohjoismainen lakimieskokous Helsingissä

41. pohjoismainen lakimieskokous pidettiin Helsingissä torstaista perjantaihin 24.–25. elokuuta 2017. Kokoukseen osallistui 865 juristia ja 56 seuralaista.

Edustajat kaikista viidestä paikallisjohtokunnasta kokoontuivat marraskuussa 2015 Tukholmaan työkokoukseen, jossa lyötiin lukkoon alustusten ja esitelmien aiheet. Lisäksi sovittiin, miten paikallisjohtokunnat keskenään koordinoivat, että Helsingin kokoukseen on puheenjohtajat, alustajat ja vasta-alustajat kaikkiin aiheisiin. Tukholman työkokouksessa päätetyt keskustelunaiheet jaettiin seitsemään aihealueeseen:

  • Pohjoismaat ja maailma
  • Liikejuridiikan ajankohtaisaiheet
  • Ajanmukaiset tuomioistuimet
  • Ympäristö ja ihmiset
  • Valtionrajat ylittävät rikokset ja prosessit
  • Muuttuva työelämä
  • Ajankohtaiset asiat

Suomen paikallisjohtokunta oli esittänyt tulevaan kokoukseen muutamia uudistuksia: alustukset julkaistiin ainoastaan sähköisessä muodossa, otettiin käyttöön ns. early bird -hinta hyvissä ajoin ilmoittautuneille, ja kokouspäivien lounaat sisällytettiin osallistumismaksuun.

Suomen paikallisjohtokunta laati linjauksia ja teknisluonteisia ohjeita ns. aktiiviosallistujille – alustajille, vasta-alustajille, puheenjohtajille ja luennoitsijoille. Myös riviosallistujille annettiin ohjeita, joilla pyritään edistämään aiheiden monipuolista käsittelyä jaostokokouskeskusteluissa ja tekemään mielipiteidenvaihdosta antoisaa kaikille osallistujille. Ensimmäistä kertaa osallistujilla oli mahdollisuus olla mukana päätösistunnon paneelikeskustelussa lähettämällä omasta matkapuhelimestaan kommentteja, jotka heijastettiin viestiseinälle.

Eri maiden paikallisjohtokunnista koostuva yhteishallitus kokoontui tavalliseen tapaan kokouksen aattona eli keskiviikkona 23. elokuuta 2017. Samana päivänä Helsingin yliopisto järjesti lakimieskokoukseen liittyvän Tulevaisuuden lakimies ‑seminaarin, jossa puhetta johti Yliopiston kansleri, professori Thomas Wilhelmsson ja johon kaikki lakimieskokouksen osanottajat olivat tervetulleita.

Samoin keskiviikkona 23. elokuuta Helsingin kaupunki järjesti osanottajille ja heidän seuralaisilleen iltavastaanoton kaupungintalolla, ja iltaa saattoi halutessaan jatkaa avointen ovien tilaisuuksissa Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja asianajotoimistoissa Eversheds Sutherland ja Bird & Bird.

Torstaina 24. elokuuta Suomen paikallisjohtokunnan puheenjohtaja, oikeusneuvos Matti Pellonpää lausui kutsuvieraat ja osallistujat avustajineen tervetulleiksi 41. pohjoismaiseen lakimieskokoukseen. Tervetulotoivotuksen ja kokousasioiden jälkeen hovioikeuden emerituspresidentti Johan Hirschfeldt julkisti Knut ja Alice Wallenbergin säätiön varoista myönnettävän Pohjoismaisen lakimiespalkinnon saajan. Oikeustieteellisistä ansioista myönnettävän palkinnon sai professori Mads Bryde Andersen. Palkinnon luovutti Suomen korkeimman oikeuden presidentti Leif Sevón, joka myös esitti kokoukselle Tasavallan Presidentin tervehdyksen.

Avauskokouksen ja lounaan jälkeen keskusteluja jatkettiin kymmenessä eri jaostossa. Jaostokokouksien jälkeen paikallisosastot kokoontuivat yhteen, mm. valitsemaan paikallisjohtokunnat seuraavaan lakimieskokoukseen asti.

Ensimmäisen kokouspäivän illaksi pohjoismaiset vieraat kutsuttiin suomalaisten lakimiesten koteihin tai illallistapahtumiin. Nuorille osallistujille järjestettiin oma vapaamuotoisempi tilaisuutensa.

Toisena kokouspäivänä perjantaina 25. elokuuta työtä jatkettiin yhdessätoista jaostossa ja ennen lounastaukoa kuunneltiin kolme luentoa. Iltapäivällä pidettiin päätöstäysistunto, jossa olivat mukana osallistujat seuralaisineen. Finlandia-talon esiintyjälavalle nousseet kolme lakimiestä esittivät pohdittavaksi kysymyksen ”Onko juristilla tulevaisuutta?”. Yleisö pystyi osallistumaan päätöskeskusteluun matkapuhelimistaan viestiseinälle lähettämillään kommenteilla. Näkemystenvaihdosta tuli vilkasta. Täysistunnon päätteeksi Islannin paikallisjohtokunnan puheenjohtaja, asianajaja Ragnar Tómas Árnasson esitti kutsun saapua 42. pohjoismaiseen lakikokoukseen Reykjavikiin vuonna 2020 – ja kutsu vastaanotettiin suosionosoituksin.

41. lakimieskokous päättyi perinteisesti juhlapäivällisiin ja tansseihin, jotka järjestettiin Messukeskuksessa.

Lataa kokousraportti tästä (PDF) ↓

Pohjoismaisten lakimieskokousten Suomen paikallisjohtokunta