Den finska lokalstyrelsen för de Nordiska juristmötena

Nästa möte: Det 43 nordiska juristmötet i Köpenhamn 2024

Nästa nordiska juristmöte äger rum i Köpenhamn i 21–23 augusti 2024. Mera information om mötet hittar du här.

 

 

Det 42 nordiska juristmötet i Reykjavik 2022

Nordiska jurister möttes på Island för det 42 nordiska juristmötet den 18–19 augusti 2022. Läs mera på mötets webbplats. På webbplatsen finns även referaten från mötet att tillgå. 

Vi tackar arrangören samt de de finska deltagarna för ett lyckat möte!

 

Nordiskt juristsamarbete i över 150 år

Det första nordiska juristmötet hölls i Köpenhamn 1872. Nordiska jurister har sedan dess mötts vart tredje år i någon av de nordiska huvudstäderna. De nordiska juristmötena för samman jurister verksamma inom juridikens olika områden för överläggningar kring aktuella frågor inom juridiken. De nordiska juristmötena utgör en del av den gemensamma nordiska juristidentiteten och ger tillika utmärkta tillfällen för networking.

Läs mer här →

Den finska lokalstyrelsen för de Nordiska juristmötena