Den finska lokalavdelningen för de Nordiska juristmötena

Nordiskt juristsamarbete i över 140 år

Det första nordiska juristmötet hölls i Köpenhamn 1872. Nordiska jurister har sedan dess mötts vart tredje år i någon av de nordiska huvudstäderna. De nordiska juristmötena för samman jurister verksamma inom juridikens olika områden för överläggningar kring aktuella frågor inom juridiken. De nordiska juristmötena utgör en del av den gemensamma nordiska juristidentiteten och ger tillika utmärkta tillfällen för networking.

Läs mer här →

Det 42 nordiska juristmötet i Reykjavik 2021

På grund av Covid-19-pandemin har det 42 nordiska juristmötet flyttats fram till år 2021. Mötet arrangeras den 19 och 20 augusti 2021 på Island. Läs mera på mötets webbplats

Nästa möte →

 

Det 41 nordiska juristmötet i Helsingfors 2017

Det senaste nordiska juristmötet ägde rum i Helsingfors i augusti 2017.

Deltog du i det 41 nordiska juristmötet i Helsingfors? Har du inte fått ett exemplar av den tryckta berättelsen? Önskar du få boken, kontakta då sekreteraren för den finska lokalstyrelsen (info@nordisktjuristmote.fi) och uppge din postadress. Boken skickas som paket.

Den tryckta berättelsen finns i pdf-format här ↓.

Läs mer här →

Den finska lokalavdelningen för de Nordiska juristmötena