Den finska lokalstyrelsen för de Nordiska juristmötena

Webbinarium: Tolkning av avtal och avtalspraxis

Den finska lokalstyrelsen arrangerade den 3 juni 2021 webbinariet "Tolkning av avtal och avtalspraxis - nordiska och internationella reflektioner." Som talare fungerade professor Vesa Annola, justitieråd Juha Häyhä och advokat Gisela Knuts.

Det 42 nordiska juristmötet i Reykjavik 2022

På grund av Covid-19-pandemin har det 42 nordiska juristmötet flyttats fram till år 2022. Mötet arrangeras den 18 och 19 augusti 2022 på Island. Läs mera på mötets webbplats

Nästa möte →

Nordiskt juristsamarbete i över 140 år

Det första nordiska juristmötet hölls i Köpenhamn 1872. Nordiska jurister har sedan dess mötts vart tredje år i någon av de nordiska huvudstäderna. De nordiska juristmötena för samman jurister verksamma inom juridikens olika områden för överläggningar kring aktuella frågor inom juridiken. De nordiska juristmötena utgör en del av den gemensamma nordiska juristidentiteten och ger tillika utmärkta tillfällen för networking.

Läs mer här →

Den finska lokalstyrelsen för de Nordiska juristmötena