Den finska lokalstyrelsen för de Nordiska juristmötena

Stipendier till unga finska jurister för att delta i det nordiska juristmötet i Reykjavík

Unga jurister som för första gången deltar i mötet och även andra unga jurister (jurister födda 1987 eller senare) kan beviljas ett resestipendium att täcka en del av kostnaderna.

Stipendier →

 

Det 42 nordiska juristmötet i Reykjavik 2022

Nordiska jurister möts till det 42 nordiska juristmötet den 18–19 augusti 2022 på Island. Läs mera på mötets webbplats

Nästa möte →

Nordiskt juristsamarbete i över 140 år

Det första nordiska juristmötet hölls i Köpenhamn 1872. Nordiska jurister har sedan dess mötts vart tredje år i någon av de nordiska huvudstäderna. De nordiska juristmötena för samman jurister verksamma inom juridikens olika områden för överläggningar kring aktuella frågor inom juridiken. De nordiska juristmötena utgör en del av den gemensamma nordiska juristidentiteten och ger tillika utmärkta tillfällen för networking.

Läs mer här →

Den finska lokalstyrelsen för de Nordiska juristmötena